Trollhättan

– Stopp! Ta på dig livlina, isen kan lossna!
Nervösa arbetskamrater och åskådare uppmanade sprängaren Gunnar Kjellgren att ta det försiktigt när han gav sig ut på isen.
Det var stopp i trafikkanalens avlastningstunnel. Mynningen var helt tät av is och enda sättet att få en öppning var att spränga. Men Gunnar Kjellgren tog det kallt och placerade laddningen på rätt ställe. Därmed löstes problemen i första försöket.

Det här är första gången jag spränger i mynningen. Tidigare har jag varit 150-170 meter in i tunneln, berättade Gunnar.