Trollhättan
En mycket nöjd och glad biskop Helge Brattgård återinvigde Trollhättans kyrka efter en omfattande restaurering.
– Hela kyrkan ger en ny upplevelse av det andliga, sa biskopen som också hoppades på att kyrkans förnyelse skulle leda till att ännu fler trollhättebor hittade vägen dit.

Processionen med biskop Helge Brattgård i spetsen.

Biskop Helge Brattgård invigde Trollhättans ”nya” kyrka.

Kyrkofullmäktiges ordf. Ulla Johansson tackade alla inblandade för ett gott arbete.
Historik
1862 invigdes kyrkan av biskopen i Skara J.A. Busch. Byggtiden var två år och kostnaden 78 384,93.
1896 företogs en viss ändring och sakristian byggdes.
1905 gjordes en inre restaurering och nya kaminer anskaffades.
1935 restaurerades kyrkan på nytt och elvärme installerades.
1962. In och utvändig restaurering
1984. se artikeln