Trollhättan
Ladugården vid Karlsbergs gård, strax väster om Trollhättan, vid den gamla riksvägen mot Båberg, brann ner till grunden.
När brandkåren kom till platsen var hela ladugården övertänd. Brandmännen fick inrikta sig på att rädda kringliggande boningshus