Inom två år planerades uppskjutning av den första svenska satelliten i rymden. Den lyftes av den europeiska rymdraketen Ariane med motor delvis byggd i Trollhättan på Volvo Flygmotor. På ett år fördubblade Volvo Flygmotor omsättningen i rymdsektorn.

Ytterligt noggrant undersökte Anita Bernt rymdraketens brännkammare.