Rivning hotade den gamla slöjdskolan i Strömslund i Trollhättan. Trähuset från seklets början ansågs som kulturhistoriskt intressant. Men det skulle ha blivit för dyrt att restaurera byggnaden.