En 15 man stark kinesisk delegation med järnvägsminister Tuan Chun-yi i spetsen besökte Nohab i Trollhättan.
Vad man mest var intresserad av var svensk loktillverkning och den svenska teknologin på detta område.
Besöket ingick i en två veckor lång vistelse i Sverige med ett flertal besök på svenska industrier.

Lokavdelningens tekniska chef Rune Ohlsson beskriver några av de tekniska finesser på ett diesellok