– Jag hoppas att arbetet i det här nya huset skall främja länets utveckling och befolkningens bästa.
Det sa kommunminister Johannes Antonsson när han invigde länsstyrelsens nya förvaltningsbyggnad i Vänersborg.
I maj -77 togs det nya länsstyrelsehuset i Vänersborg i bruk.
Totalt kostade 22,3 miljoner att bygga och i byggnaden, vid hamnkanalen, inrymdes också Vänersborgs tingsrätt.

Johannes Antonsson fick vid rundvandringen bl.a. tillfälle att studera den geologiska kartan över Lilla Edet..

 

Kommunminister Johannes Antonsson t.h. i samspråk med länspolischefen Birger Qvist t.v. I mitten landshövding Gunnar von Sydow