Hilding Johansson 60 år.
Böcker var riksdagsmannen Hilding Johanssons stora intresse både i och utanför tjänsten.

 

Erik Wengström var huvudredaktör på Tidningen Trollhättan till 1944. Bilden är tagen i redaktionslokalerna på Skolgatan i Trollhättan.

 Marcus Wallenberg, en av gästerna vid kungajakten, 1975. 
Wallenberg blev bland annat känd som styrelseordförande i Saab, där han var engagerad i företaget i fem decennier.

 

 Lennart Rusth, köpmannaföreningen Trollhättan.
Bilden är från utdelning av bragdmedaljen till Frank Andersson 1975 på Slättbergsbanan i Trollhättan