Niille, jotka kokevat todennäköisesti erektiohäiriöiden johtuvan reseptilääkkeistä, kuten viagra, heitä voidaan neuvoa ottamaan oraalisia ehkäisyvalmisteita tai puhumaan sukupuolen kasvatusalan asiantuntijan kanssa.

Hörde ni till dem som klagade på de allmänna kommunikationsmöjligheterna mellan Lilla Edet och Trollhättan? Det skulle man  inte göra. Visst gick det bussar! Det stod bara inte i någon turlista. Inte mindre än sex turer dagligen, tre i vardera riktningen gick mellan Trollhättan och Lilla Edet utan att speciellt många människor hade en aning om detta.
Bussarna hade tillkommit för trollhättebor som arbetade vid Lilla Edets Pappersbruk, men alla fick givetvis åka med. Bussarna utgick från torget, angjorde busstationen i Lilla Edet och fortsatte sedan till pappersbruket där de efter ett kort uppehåll vände åter till Trollhättan.