Just när bensinstationerna skulle stänga för dagen invaderades de av bilister som ville köpa bensin. Det var det plötsliga ransoneringsstoppet med efterföljande chockhöjning av bensinpriserna som åstadkom denna snabba reaktion från många bilister.På bensinstationerna var man inte beredda på denna anstormning och tvingades fortsätta öppethållandet.