Stående fr.v. tränaren och lagledaren Erling Gustavsson,
Annika Johansson, Monika Nilsson, Marie-Louise Klint, Gunilla Karlsson, Lajla Wickström-Karlsson, Ann-Marie Andersson, Inger Andersson.
Sittande fr.v. Gerd Nilsson, Lise-Lotte Johansson, Maud Johansson, Rose-Marie Andersson, Marie Klang, Katarina Grahn, Agneta Hult