Melaren var en av kanalens tankjättar. Fartyget mätte en längd på 86,9 meter och  en bredd på 12,5meter. Lastförmågan var 2800 ton men fullt så mycket gick den inte att lasta när Melaren gick genom kanalen.