Kanslichefen Sten Lind hälsade våren välkommen och Lilla Edets Sångsällskap under ledning av kantor Holger Österberg sjöng in densamma.
Enligt traditionen samlades alla på ”Gröna kullen”, som länge hade varit scenen för välkomsthälsningarna.