Lilla Edets Missionsförsamlings firade luciafest med 10-åriga Mona Ivarsson som lucia